Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: Ászf vagy Szabályzat) alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken rendelkezésre áll.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató tulajdonában lévő összes weboldalán és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.spatrend.hu

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató neve: SpaTrend Kft.

A Szolgáltató székhelye: 2096 Üröm, Kőbányai út 16.

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@spatrend.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-115478

Adószáma: 14067585-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Telefonszáma: +36309365885

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Cég: Rackhost Zrt.

Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41 Adószám: 25333572-2-06

Tel: +36 1 445 1200

A panaszügyintézés e-mailen keresztül történik az alábbi e-mail címen: ugyfelszolgalat@spatrend.hu

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elker. tv.”), továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 • A jelen Szabályzat 2022. június 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi.
 • A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó Fogyasztó, úgy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”) 26. §-ának

(1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz- helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 • A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 • A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról, a felhasználható kuponkódról.
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Ptk. alapján a szerződés a Felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a Felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a Felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

WEBSHOPON KERESZTÜLI RENDELÉS MENETE

 1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
 2. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméke(ke)t. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos termékeknél korlátozza az egy személy által rendelhető mennyiséget.
 3. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
 4. Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, akkor visszalépve a termékekhez lehetősége van további termékeket a kosárba Ha nem szeretne további terméket vásárolni, „Tovább a pénztárba” gomb megnyomása után ellenőrizheti a kosár tartalmát. A mennyiséget 0-ra átírva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.
 1. Felhasználó kiválasztja a szállítás módját, majd megadja a személyes adatokat és a szállítási címet

A szállítási módok és költségek a következők lehetnek:

 1. / Személyes átvétel készlet függvényében az alábbi üzleteinkben ingyenesen:
 • SpaTrend Üröm: 2096 Üröm, Kőbányai út
 • SpaTrend MaxCity: 2045 Törökbálint, Tópark 1/a. 130-131. üzlet (grill és bútor nem átvehető)
 • SpaTrend Nyíregyháza: 4400 Nyíregyháza, Orosi út
 1. / GLS futárszolgálattal történő kiszállítás Magyarország területén belül: bruttó 490 Ft
 2. / GLS-el nem szállítható termékek (grill, bútor) kiszállítási díjai:
 • SpaTrend által szállítva Budapest és Pest megye budai oldala: 000 Ft
 • SpaTrend által szállítva Pest megye pesti oldala: 000 Ft
 • SpaTrend által szállítva egyéb megyékben: 000 Ft
 • Dachser által szállítva (ez kapuig szól, nem viszik be): 000 Ft

Masszázsmedence vásárlás és szállítási feltételei külön szabályozás alá esnek, ezen feltételek az alábbi linken érhetőek el:

Fizetési módok:

 • Előre utalás díjbekérő megküldése után
 • Előre bankkártyás fizetés (Mastercard, Visa, Visa Electron (amennyiben a kártya kibocsátója engedélyezi)
 • Boltjainkban a bankkártyás és készpénzes fizetési mód biztosított

Másnapi kiszállítás csak a 11 óráig leadott és befizetett megrendelésekre érvényes hétköznapokon.

Nagycsomagolás kiszállításnál amennyiben a termék kicsomagolásra került, Fogyasztó jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy a termék külsőleg sértetlen.

Miután Szolgáltató több szállító céggel dolgozik együtt, előfordulhat, hogy előre nem látható okok miatt a Felhasználó nem az általa választott futár cégtől kapja meg az árut, hanem egy másik futártól. Természetesen ez a Felhasználónak nem jelent többletköltséget.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége megfelelő-e. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

A megrendelések visszaigazolása és a szerződés létrejötte raktáron lévő termékek esetén:

 1. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, a Szolgáltató a megrendelést követően felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot, egyeztet a termékek elérhetőségéről, további lépésekről.

Átutalásos fizetési mód esetén a megrendelés feldolgozását követően a Szolgáltató egy átutalásos díjbekérőt küld a Felhasználónak, melynek kiegyenlítése után a Szolgáltató összekészíti és küldi a terméke(ke)t.

 1. Házhozszállítás esetén, amennyiben a megrendelt termék(ek) raktáron van(nak), a befizetést követően 48 órán belül a Szolgáltató felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot a megadott telefonszámon, és időpontot egyeztet a várható kiszállítás időpontjáról.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

 • A megrendelések feldolgozása központi információs szolgálat nyitvatartási idejében történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül

feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

 • Általános teljesítési határidő, a befizetéstől számított 5 munkanapon belül, ha a Szolgáltató és a Felhasználó megállapodtak a teljesítés időpontjában. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 • Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
 • Ha az eladó Vállalkozás és a vevő Fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
 • Ha az eladó Vállalkozás és a vevő Fogyasztó, a Felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a
 • Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
 • A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül is jogosult a szerződéstől elállni.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.
 • Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül), szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.
 • Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató – amennyiben a Fogyasztó elállási szándékát nem jelzi jogszabály által előírt határidőn belül – a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.
 • Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeinek érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

ELÁLLÁSI JOG, JÓTÁLLÁS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a webáruházban megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a webáruházban rendelt terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 14 napon belül meg kell küldenie a Szolgáltató 2096 Üröm, Kőbányai út 16. címére. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató e-mail címére (ugyfelszolgalat@spatrend.hu) küldött nyilatkozattal is, az elállásra nyitva álló időtartam ebben az esetben is 14 nap.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

A SpaTrend Kft. (Szolgáltató) elutasíthatja azon webáruházban rendelt visszaküldött termék befogadását,

 • amelyet nem rendeltetésszerűen használtak, amely a vásárlónál fizikai sérülést szenvedett (különösen, de nem kizárólagosan: kopott, túlzott használat nyomai, karcos állapot, mechanikus és/vagy elektromos sérülés érte).
 • amelyet a vásárló nem összes tartozékával és alkatrészével küldött

Ezen esetekben SpaTrend Kft. (Szolgáltató) nem köteles a termék teljes vételárat visszafizetni. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát különösen az alábbi esetekben:

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Elállás esetén a Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később, visszaküldeni, vagy Szolgáltató címén (2096 Üröm, Kőbányai út 16.) leadni. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a terméke(ke)t.

Szolgáltató a termék visszaérkezését vagy az elállási nyilatkozat és a termék visszaküldését igazoló dokumentum megérkeztét követően a fenti jogszabályok rendelkezései értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a megrendeléskor felszámított szállítási díjat is.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; azonban e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, mivel a Szolgáltató kijelenti, hogy e költség viselését nem vállalja.

A Szolgáltató kéri a Fogyasztókat, hogy elállás esetén a megrendelt termékeket lehetőség szerint gyári csomagolásaikban, minden kiegészítő tartozékaikkal együtt küldjék vissza. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát a terméknek nem kell megérkeznie 14 napon belül, de a termék visszaküldését kezdeményezni kell, különösen ilyennek minősül a már postai küldeményként feladott termék esete).

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódott.

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az elállási jog nem illeti meg a Vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darabnak a kézhezvételétől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az elállási jogával.

SZÁLLÍTÁSI SÉRÜLT TERMÉKEK

Ha a csomag/doboz csomagolása sérültnek tűnik, a Szolgáltató kéri a Fogyasztókat, hogy tagadják meg a termékek átvételét és értesítsék erről (a sérülésről) a SpaTrend Kft-t (Szolgáltatót). A Szolgáltató kéri a Fogyasztókat, hogy készítsenek fényképet a sérülésről még a felbontás előtt és azokat a hiba rövid leírásával együtt továbbítsák az ugyfelszolgalat@spatrend.hu e-mail címre.

HIBÁS TERMÉK

Amennyiben a termék elromlott, hiányzik egy alkatrész, szállítási hibás az áru, vagy minőségi kifogás merül fel, a Szolgáltató kéri a vevőket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Szolgáltató ürömi üzletével és vigyék magukkal a jótállási jegyet vagy vásárlást igazoló bizonylatot. A vásárló jelezheti panaszát a Szolgáltató ügyfélszolgálata felé e-mailben is, ebben az esetben a vásárlónak el kell küldenie a probléma rövid leírását, és a kérdéses hibáról képet, illetve jótállási jegyet, vagy vásárlást igazoló bizonylatot kell csatolnia az ugyfelszolgalat@spatrend.hu címre.

Fontos, hogy a hiba felismerését követően a vásárlónak azt mihamarabb jeleznie kell a Szolgáltató felé.

FOGYASZTÓ

Fogyasztó: „a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”.

VÁLLALKOZÁS

Vállalkozás: „a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy”.

KELLÉKSZAVATOSSÁG

A SpaTrend Kft. (Szolgáltató) hibás teljesítése esetén a vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A vásárló, saját választása szerint, az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Javítás vagy csere kérése, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az a SpaTrend (Szolgáltató) számára más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy adott esetben a szerződéstől is elállhat.

A vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) adott okot.

Fogyasztó, ha hibát észlel, köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl a Fogyasztó kellékszavatossági igényét már nem érvényesítheti. Kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a SpaTrend Kft.-val (Szolgáltatóval) szemben (SpaTrend Kft., 2096 Üröm, Kőbányai út 16.) érvényesítheti.

A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy 1 éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is létezett.

Vállalkozásnak minősülő vásárló, ha hibát észlel, köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A Vállalkozásnak minősülő vásárló a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényeit már nem érvényesítheti. Kellékszavatossági igényét a Vállalkozás vásárló a SpaTrend Kft.-val (Szolgáltató) szemben (SpaTrend Kft., 2096 Üröm, Kőbányai út 16.) érvényesítheti.

Vállalkozót tájékoztatjuk, hogy 1 éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a SpaTrend Kft. nyújtotta.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

A termékszavatosság csak Fogyasztóra vonatkozik.

Termék hibája esetén a Fogyasztó választása szerint a fenti kellékszavatossági igényt, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ha a Fogyasztó termékszavatossági igényt érvényesít, elsődlegesen a hibás termék kijavítását vagy másodlagosan annak kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát a Fogyasztó elveszti. A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

Vannak olyan esetek, amikor gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesíteni lehet.

KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS

A kötelező jótállás csak Fogyasztókra vonatkozik.

A kötelező jótállás a vonatkozó jogszabályok által elrendelt jótállás (erről rendelkezik különösen az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet).

A hivatkozott Korm. rendelet szerint a kötelező jótállás időtartama:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

A fenti, kötelező jótállási határidő alatt érvényesített jogos reklamáció esetén a Fogyasztó kijavítást, cserét, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a vásárlástól.

A jótállási határidő a termék átadása, illetve, ha a termék beüzemelését a SpaTrend Kft. (Szolgáltató), vagy annak megbízottja végzi, a beüzemelés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztó az üzembe helyezést a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának napja lesz.

A jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó – elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) számára a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) részére megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A SpaTrend Kft.- nak (Szolgáltatónak) törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) köteles tájékoztatni a Fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó által átvétel igazolására alkalmas módon történik.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) köteles a terméket a fentiek (a termék nem javítható) megállapításától számított 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, így, ha a Ptk. kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései alapján a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását sem -, a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) köteles a terméket a negyedik meghibásodás bejelentésétől számított 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavítására a kijavítási igény SpaTrend Kft. (Szolgáltató) részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) köteles a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a SpaTrend Kft.-t (Szolgáltatót) terhelik.

A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen: kellék- és termékszavatossági (kivéve, ha ugyanazon hiba miatt kíván a Fogyasztó igényt érvényesíteni), illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: Pest Megyei Békéltető Testület; 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. em. 2. a.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, amelynek nem tehető feltételévé a termék felbontott csomagolásának a Fogyasztó által történő visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ha a jótállási jegyet nem bocsátották a Fogyasztó rendelkezésére, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Jótállási igényét a Fogyasztó a SpaTrend Kft.-nél (Szolgáltatónál) érvényesítheti. A Fogyasztó kijavítás iránti igényét e-mail-ben, a garanciális ügyintézőknek jelezheti az ugyfelszolgalat@spatrend.hu e-mail címen, vagy az alábbi hibabejelentő oldalon: https://spatrend.hu/kapcsolat/hibabejelentes/

Mikor mentesül a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) a jótállási kötelezettsége alól?

A SpaTrend Kft.(Szolgáltató) a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a SpaTrend Kft. (Szolgáltató), vagy annak megbízottja végezte el, illetve kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) okozta, vagy ha a hiba oka a teljesítés után keletkezett (például, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása (a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) felhívja a vásárlók figyelmét arra, hogy a termékek egyes alapanyaga oxidálódhat (rozsdásodhat), így a termékeket mindig a használati-kezelési útmutató szerint kell tárolni és kezelni), helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás; elemi kár, természeti csapás (vis maior) okozta).

Jelen jótállás nem terjed ki nem jóváhagyott tartozékok használatából, nem jóváhagyott változtatásokból eredő, illetve szállítás következtében bekövetkezett károkra.

A SpaTrend Kft. (Szolgáltató) tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesítheti, viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a fenti, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A SpaTrend Kft. (Szolgáltató) helytállási kötelezettségei a normális, rendeltetésszerű háztartási használaton, valamint a termék megfelelő karbantartásán alapulnak.

A SpaTrend Kft. (Szolgáltató) helytállási kötelezettsége nem terjed ki a további, vagy előre nem látható károkra és törésekre, valamint a következő okokból keletkező károkra: helytelen összeszerelés; ha a terméket nem szilárd, gyúlékony felülettel támasztják alá; kereskedelmi használat; termékmódosítások; szállítási károk; termékváltoztatások; gondatlanság; rongálás; helytelen gondozás és karbantartás; szállításkor utakon lévő veszélyek; normális ésszerű kopás vagy természeti katasztrófák.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a SpaTrend Kft. (Szolgáltató) gondoskodik.

BEMUTATÓTERMI DARABOK

A SpaTrend Kft. (Szolgáltató) bemutatótermi termékei nem tekinthetők új termékeknek, hanem értékcsökkentett termékeknek minősülnek. Ezen termékeknél a kellékszavatossági idő 1 év. Ezen termékeknél az esetlegesen meglévő sérülésekről minden esetben dokumentáció készül, így az eladás pillanatában meglévő sérülésekre nem vonatkozik a kellékszavatosság szabálya.

Bemutatótermek: Üröm, Törökbálint, Nyíregyháza.

TOVÁBBI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Fogyasztó rendelkezésére:

Vásárlók könyvébe való bejegyzés. a vásárlók könyve elérhető a Szolgáltató üzleteiben. A bejegyzésre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (illetékes kormányhivatalnál): fogyasztói jogsértés esetén a Fogyasztónak lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.

Békéltető testület: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A Szolgáltató kijelenti, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület és fogyasztóvédelmi hatóság:

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Levelezési címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon:+36-1 792-7881

Pest Megyei Kormányhivatal

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.,

Telefonszám: (06 1) 485 6900

Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerint megindíthatja az eljárást, elérhetőségi honlapok itt találhatóak: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek;

Panaszkezelés rendje

 • A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a

Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja, a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi a Szolgáltató és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a panaszaik elutasításai esetén panaszaikkal fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhatnak vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhetik.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem az eljárásra területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani a joghatósággal, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál, belföldi joghatóság esetén ennek részletszabályait a Pp. tartalmazza.

ADATVÉDELEM ÉS GDPR RENDELKEZÉSEK

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://SpaTrend.hu/adatvedelmi- nyilatkozat.html

Szerzői jogok

 • Miután az SpaTrend.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az SpaTrend.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • Az SpaTrend.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain-nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 • Tilos az SpaTrend.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az SpaTrend.hu weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 • Az SpaTrend.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.