Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek (tájékoztató) a személyes adatok kezelése vonatkozásában

Az SpaTrend Kft. alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy a megadott személyes adatokat az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy az alapul fekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk Önt tájékoztatni személyes adatai gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor termékeink, vagy szolgáltatásaink folytán kapcsolatba kerül velünk weboldalunkon.

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon.

Rólunk

SpaTrend Kft.; székhely: 2096 Üröm, Kőbányai út 16.; cégjegyzékszám: 13-09-115478; adószám: 14067585213. ugyfelszolgalat@spatrend.hu , +36 30 936 5885

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Általánosságban személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk.

Pl.: webshopos rendelés leadásakor információt ad nekünk magáról, a megvásárolni kívánt termékről, szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámról stb.

Lehetősége van arra, hogy a SpaTrend Kft. felületre/adatbáziásába akár Facebook vagy Google fiókon keresztül is regisztráljon. Amennyiben a fenti lehetőségek bármelyike mellett dönt, a kiválasztott link átirányítja Önt a Facebook Admin / Google LLC oldalra, ahol az adott szolgáltató fogja tájékoztatni az általuk felénk (SpaTrend Kft.) továbbított adatok kezelésének módjáról. A Facebook, illetőleg a Google adatvédelmi irányelveit a következő linkekre kattintva tudja tanulmányozni:

https://www.facebook.com/about/privacy https://policies.google.com/privacy

Annak érdekében, hogy az online felhasználói élményt még személyre szabottabbá, ajánlatainkat pedig preferenciái szerint még egyedibbé tegyük, bizonyos információkat a weboldalunkon tett látogatásairól, böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthetünk és feldolgozhatunk. Kérjük, hogy ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért olvassa el az adatkezelés célját tárgyaló alábbi fejezetet.

Weboldalunkon tárolhatunk és gyűjthetünk olyan adatokat, amelyeket sütikkel és hasonló technológiákon keresztül dolgozunk fel az erre vonatkozó Süti szabályzatnak megfelelően.

Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjtjük és nem kezeljük.

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

Személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:

 1. Szolgáltatások nyújtásához

Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben alkalmazandók:

 • Felhasználói fiók létrehozása és kezelése az SpaTrend weboldal felületén;
 • Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is;
 • Megrendelések törlésével, vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru, vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
 • Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 • Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 • Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve az SpaTrend Kft. által hirdetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően a hozzánk intézett kérdések megválaszolását.
 • ajánlatkérések megválaszolása és a SpaTrend által értékesített termékek forgalmazása
 • termékbemutató rendezvények szervezése és megtartása,
 • üzleti ajándékok átadása,
 • szavatossági és jótállási igények, reklamációk kezelése
 • termékek használatát segítő karbantartási, használati tevékenységek.

Adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében az SpaTrend Kft. és az Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

Az adatok felvétele személyesen, papíralapon, vagy e-mailben történő kommunikáció, illetve az Interneten keresztüli regisztráció esetén elektronikusan történik.

 1. Szolgáltatásaink fejlesztéséhez

Azon dolgozunk, hogy Önnek a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online vásárlói élményt tudjuk biztosítani. Ehhez többek között szükségünk van vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért végzünk közvetlenül, vagy külső partnerek bevonásával piackutatást, valamint kérjük Öntől egy adott megrendelést követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltését.

Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, ugyanakkor mindig szem előtt tartjuk azt, hogy az alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során ne sérüljenek.

 1. Marketing tevékenységekhez

Szeretnénk Önt folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Ennek érdekében –- bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küldünk elektronikus csatornáinkon keresztül (e-mailben / SMS-ben / mobil értesítésben / bannerek, felugró üzenetek formájában

/ stb.), valamint tájékoztatjuk az Ön által korábban vásárolt, illetve megrendelni kívánt termékekhez hasonló, vagy azokat kiegészítő termékekről. Szeretnénk továbbá más egyéb kereskedelmi jellegű megkeresést, valamint személyre szabott ajánlatokat megjeleníteni weboldalunkon. Annak érdekében, hogy az érdeklődésére számot tartó információval láthassuk el, felhasználói profilalkotás céljából felhasználhatunk bizonyos adatokat vásárlási szokásaival (pl. megtekintett termékek / kívánságlistához adott termékek / megvásárolt

termékek) kapcsolatban. Minden esetben gondoskodunk róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és -feldolgozás a jogainak és szabadságainak legteljesebb figyelembevételével történjen, és szavatoljuk, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, jogait nem korlátozzák, azokat különösebben nem érintik.

Marketingkommunikációs tevékenységünket az Ön előzetes hozzájárulásával végezzük, melyet a „Szeretnék értesítést kapni a legjobb ajánlatokról!” tartalmú kitöltőbox kipipálásával tud megadni. Bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig az alábbi módon:

 • a felhasználói fiók beállításainak megváltoztatásával, a “Saját fiók/ Értesítések és hírlevelek” menüpontban;
 • a tőlünk kapott üzenetek alsó szekciójában elhelyezett “Szeretnék leiratkozni” című link megnyitásával; vagy
 • az SpaTrend Kft.-al való kapcsolatfelvétellel a fentiekben rögzített elérhetőségeken keresztül.

Bizonyos marketingtevékenységeinket jogos üzleti érdekeinkre hivatkozással kereskedelmi működésünk népszerűsítésére és fejlesztésére használjuk. Minden olyan esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekeinkre tekintettel Önhöz kapcsolódó információt használunk fel, azt a tőlünk e körben elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával tesszük, hogy az alapvető jogai és szabadságai ne sérüljenek. Ugyanakkor bármikor kérheti tőlünk, hogy a személyes adatainak marketingcélú kezelését szüntessük meg, mely kérésére a lehető leghamarabb igyekszünk válaszolni.

 1. Jogos üzleti érdekeink védelméhez

Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

 • védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal és az SpaTrend felületet használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen;
 • intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;
 • intézkedések minden további kockázat kezelésére.

Az adatkezelés és -feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazásunk a saját kereskedelmi tevékenységünk védelmét célzó jogos üzleti érdekünkből adódik, miközben folyamatosan szavatoljuk, hogy az általunk végrehajtott, vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekeink és az Ön alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.

Milyen időtartamig tároljuk az személyes adatait?

Főszabály szerint személyes adatait a SpaTrend Kft. felhasználói fiók meglétének időtartamáig tároljuk. Ettől függetlenül bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatai törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését, mely kérésre kivétel nélkül válaszolunk azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítjuk az – akár a felhasználói fiók megszüntetését követően is fennálló – törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést.

Amennyiben nem rendelkezik SpaTrend Kft. fiókkal, főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 3 [három] év időtartamig tárolni. A fent írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési- tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

Kinek továbbítjuk személyes adatait?

Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:

 • piackutatási, marketing / telemarketing szolgáltatást végző partnereinknek;
 • marketing / telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleinknek az erről kötött szerződés alapján
 • pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek; bankkártyás fizetés esetén
 • futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinknak;
 • az SpaTrend -vel azonos cégcsoportba tartozó vállalatoknak;

Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.

Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az adataihoz.

Melyik országokba továbbítjuk a személyes adatait?

Általános szabályként az Ön személyes adatait az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén tároljuk és dolgozzuk fel.

Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait az Európai Unión vagy az EGT-n kívülre továbbítjuk, a továbbítás a) az Európai Bizottság határozata alapján történik, amelyben az Európai Bizottság úgy határoz, hogy az érintett harmadik ország megfelelő szintű védelmet biztosít, b) kötelező erejű vállalati szabályok alapján vagy c) az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek alapján. Ezen túlmenően, ha megállapítjuk, hogy az említett intézkedések egyike nem elegendő a megfelelő szintű védelem biztosításához, eseti alapon további technikai és/vagy szervezeti biztonsági intézkedéseket fogadunk el az Európai Bizottság ajánlásainak megfelelően.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk a fent megadott elérhetőségeinken, ha többet szeretne megtudni azokról az országokról, ahová az Ön adatait továbbítjuk, valamint az ezen adattovábbításokra vonatkozó garanciákról.

Kiegészítés:

 1. A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.
 2. Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 3. A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő   megbízásából   eljáró   alábbi   adatfeldolgozók   végzi:

MiniCRM Zrt.  

Adószám: 23982273-2-42

https://www.minicrm.hu/adatvedelem/

Az adatfeldolgozás célja a weboldalon történt regisztrációk tárolása, kezelése. Shoprenter Kft.

4028 Debrecen,  Kassai út 129. III/304.,

info@shoprenter.hu,  www.shoprenter.hu.

Az adatfeldolgozás célja a weboldal működéséhez szükséges tárhelyszolgáltatás

M.I. Solution  Kft. 2045 Törökbálint, Tó Park utca 3. 06 20/362-8289 info@miclub.hu Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Különböző extra funkciók (pl. hírlevél-küldés) használata.

Hogy védjük a személyes adatai biztonságát?

Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljeskörűen szavatoljuk.

Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhely bővítési mechanizmusok használatával.

Fizetésekhez a PayU fizetéstámogató szolgáltatásait használjuk. Minden fizetéssel kapcsolatos információ SSL technológiával biztosított titkosítást kap.

Felhívjuk figyelmét, hogy – személyes adatai védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, illetve adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:

Személyazonosítás:

Valamennyi, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük, ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését az SpaTrend Kft. fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg nekünk. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük.

Válaszadási határidő:

Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult, vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben válaszunkat legfeljebb három hónapon belül megküldjük Önnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt mindenképpen jelezzük Önnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérünk be Öntől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra, vagy dokumentumokra van szüksége, és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így gyorsabban tudunk Önnek segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.

Harmadik fél joga:

Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, illetve harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

Hozzáféréshez való jog

Kérheti tőlünk, hogy:

 • erősítsük meg, amennyiben személyes adatának kezelése történik nálunk;
 • biztosítsunk másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz;
 • nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, az adatkezelés céljairól, kivel osztjuk meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítjuk-e ezeket az adatokat külföldre továbbá, hogy milyen módon védjük ezeket az adatokat, meddig tároljuk ezeket az adatokat, milyen jogokat élvez Ön ezekkel az adatokkal kapcsolatban, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szereztük meg az Ön adatait.

Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy helyesbítsük, illetve egészítsük ki az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.

A    tévesen    szereplő    adat    helyesbítése    előtt    megvizsgálhatjuk    az    érintett    adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

Törléshez, elfeledtetéshez való jog

Személyes adatának törlését kérheti, de kizárólag abban az esetben,

 • ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy,
 • ha Ön visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés kizárólag hozzájáruláson alapul és a további tárolást jogforrási, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése nem követeli meg); vagy,
 • ha Ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,
 • ha az érintett személyes adatot jogtalanul kezelték; vagy,
 • ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.

Személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:

 • uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, vagy védelme érdekében.

Fentieken túl felmerülhet egyéb olyan körülmény is, amikor személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, elsősorban azonban a felsorolt esetekben tagadhatjuk meg erre irányuló kérését.

Felhívjuk arra a figyelmét, hogy a jelen pont szerinti törlési jog gyakorlása előtt ajánlott az SpaTrend Kft. fiókjából letölteni, majd pedig elmenteni minden olyan dokumentumot (értve ez alatt elsősorban: számlák, jótállási levelek), amelyek az SpaTrend Kft.-től érkező megrendelésekkel kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy a megrendelésben megjelölt számlázási fél Ön volt-e, vagy egy (akár képviselt) másik személy, esetleg szervezet. Amennyiben a fenti intézkedést elmulasztja megtenni, mielőtt törlési jogával él, ezek a dokumentumok elvesznek, és ezeket az SpaTrend Kft. nem fogja tudni pótolni Önnek, miután az adattörlési eljárás és az SpaTrend Kft. fiók – annak valamennyi adatával és dokumentumának törlésével együtt járó – megszüntetése vissza nem fordítható, végleges folyamat.

Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog)

Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk (adatait zároljuk), ám kizárólag ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamra; vagy,
 • ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését; vagy,
 • ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése, vagy védelme kizárja; vagy,
 • ha tiltakozáshoz való jogával élt, és a mi eljárásunk jogszerűségének vizsgálata még nem zárult le.

Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosultak vagyunk használni, amennyiben:

 • az erre vonatkozó hozzájárulást megkaptuk Öntől; vagy,
 • ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog, vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy
 • ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.

Adatok szállíthatóságának biztosítása (adathordozhatósághoz való jog)

Kérheti tőlünk, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássuk az Ön rendelkezésére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 • az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával történik és az Ön által kötött megállapodásban rögzített szerződéses felhatalmazáson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az Ön saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg.

Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen is (ideértve a felhasználói profilalkotást is), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, mely esetben az adatkezelést a lehető leggyorsabban megszüntetjük.

Automatizált folyamatok végrehajtása

Mint adatkezelési alany, kérheti, hogy mentesítsük a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól, de csakis abban az esetben,

 • ha az ilyen folyamatban meghozott döntés Önre nézve joghatással járna; vagy
 • ha Önt hasonlóan jelentős mértékben érintené.

A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:

 • az Önnel kötendő szerződés megkötéséhez, vagy teljesítéséhez szükséges; vagy,
 • ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • ha az Ön kifejezett hozzájárulásán

Panasztételhez való jog

Önnek joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. A személyes adatok vonatkozásában a magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való törvényes jogának sérelme nélkül kérjük, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot, és garantáljuk, hogy mindent megteszünk a panasza békés rendezése érdekében.

E-mailben a következő címen tud kapcsolatba lépni velünk: ugyfelszolgalat@spatrend.hu. Postai úton vagy futárral a következő címre tud levelet küldeni:

név: SpaTrend Kft.

székhely: 2096 Üröm, Kőbányai út 16.